Garanti

Garantivillkor kan alltid diskuteras beroende på var man befinner sig i konsumentledet. Powrwheel Sweden vill göra det helt klart vad som gäller och hur våra villkor skall uppfattas. Vi har dessutom anledning att påpeka att garantin gäller produkter köpta genom oss i Sverige, detta eftersom det förekommer illegala kopior på marknaden som vi inte tar ansvar för.

Powrwheels garantier.

  • Vi har två kundgrupper, privatpersoner och företag
  • Privatpersoner erhåller 5 år medan företag har 2 års garanti. (Skillnaden i tid mellan dessa grupper baseras på att företag normalt brukar sin redskap mycket mer än en privatperson.)
  • Garantin gäller ifrån leveransdagen, och om full betalning skett i tid.
  • Garantin täcker material och fabrikationsfel samt vår arbetskostnad för att åtgärda felaktiga delar som skickats till oss.
  • Kund returnerar felaktigt material och svarar för fraktkostnader.
  • Man skall kunna visa upp serienr (PWRTnr): eller kvitto samt användarmanual vid ev reklamation.
  • Saknas serienr: kan man ange: inköpsställe, år & månad, ny eller beg, vem som monterat
  • Man ska ha installerat och brukat sin MOVER i enlighet med respektive rmanual.
  • Garantin avser inte skador som uppkommit av vårdslös användning, fel hantering, dåligt underhåll (se kapitel 5 rengöring o smörjning) eller skador som uppkommit genom utifrån påverkande olyckor o liknande.

Följer du ovanstående gäller vår 2 resp 5 åriga garanti.

Reervdelar kan normalt skickas samma dag som beställning inkommer.